Najlepszemu absolwentowi – X wieków

Medal “Najlepszemu absolwentowi szkoły średniej we Włocławku – X wieków Włocławka”. Nietypowy, niesymetryczny układ herbu.