O witrynie

Historia herbów w Polsce sięga XIII wieku. Przybyły one z zachodu Europy. W Polsce herby miejskie powstawały z inicjatywy rady miejskiej, a także przywilejów herbowych nadawanych miastom przez władców. W okresie międzywojennym herbami miejskimi zajęło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Do 1939 roku zatwierdzono 104 herby miast. Po II wojnie herbami prawie nikt się nie zajmował. Dopiero w 1978 roku uchwalono ustawę o odznakach i mundurach, która zezwalała na ustanawianie herbów miejskich i wojewódzkich. Obecnie nad prawidłowym kształtem herbu i innych symboli i insygniów gminnych czuwa Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Herb Włocławka również ma swoją wielowiekową historię. Dziś możemy obserwować jak przez ten czas “godło naszej małej ojczyzny” było wykorzystywane także tematycznie. Występowało i występuje do dziś w logotypach różnych instytucji, stowarzyszeń, szkół, klubów sportowych, jako element dekoracyjny na wyrobach ceramicznych, medalach, odznakach, przedmiotach codziennego użytku. Wydawnictwa także stosowały symbol Włocławka do podkreślenia przynależności do naszego miasta oraz nawiązania do treści wydawnictwa. W tych przypadkach nie zwraca się uwagi na zasady heraldyczne lecz na walor plastyczny.

Przeglądając nasz serwis można się zorientować jak różnorodnie plastycznie i tematycznie prezentowany jest herb Włocławka. Zapraszamy.